วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2551

กิจกรรมกีฬาร่วมงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของนักเรียน เยาวชนและประชาชน ตำบลป่าโปง


ร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

กิจกรรมในโรงเรียนบ้านต้นงิ้ว

กิจกรรมร่วมเดินทางไกลของลูกเสือสำรอง โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว โรงเรียนบ้านป่าโปงสาขาบ้านห้วยเหี๋ยะ สาขากองแปเหนือ และโรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551

ปีหน้าเจอกันใหม่ที่โรงเรียนบ้านป่าโปงสาขากองแปเหนือแนะนำแหล่งเรียนรู้ วิถีชีวิต ชุมชน ในโรงเรียน


โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว เปิดให้บริการนักท่องเที่ยว ทางด้านที่พัก ในรูปแบบ วิถีชีวิต บ้านพักกะเหรี่ยงโปว์

โดยเปิดให้บริการ ทุกวัน อัตราค่าบริการ ตามความพอใจ สนใจติดต่อได้ที่ โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว (บริการ น้ำ ไฟ ฟรี)

หมายเลขโทรศัพท์ 053-071352 หรือ 087-1779684 ผู้อำนวยการ, 080-6796150 คุณชัยวัฒน์,

ดูตัวอย่าง บ้านพัก

วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2551

แนะนำโรงเรียนบ้านต้นงิ้ว สพท.มส.2


โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว หมู่ที่ 3 ตำบลป่าโปง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
หมายเลขติดต่อ 053-071352
คำขวัญของโรงเรียน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เพียรศึกษา กีฬาเด่น
จัดการเรียนการสอนในระดับก่อนปฐมศึกษา ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 71 คน ชาย 35 คน หญิง 36 คน
มีบุคลากรทางการศึกษา 5 คน แบ่งเป็นข้าราชการครู 4 คนพนักงราชการ 4 คน และผู้บริหารโรงเรียน 1 คน
ผู้บริหารโรงเรียน ชื่อ นายมัฌชมา บุญทวี